Czego się dowiesz z tego artykułu?

 • Jakie informacje powinien zawierać kompleksowy raport SEO.
 • Jakie są cechy dobrego raportu, który jest zarówno zrozumiały, jak i użyteczny dla różnych odbiorców.
 • Jakie narzędzia mogą być wykorzystane do tworzenia efektywnych raportów SEO.
 • Dlaczego regularne raportowanie jest kluczowe dla skutecznej strategii SEO.
Raport SEO — co powinien zawierać?
Raport SEO — co powinien zawierać?

Czym jest raport SEO?

Raport SEO to kompleksowy dokument, który podsumowuje efektywność działań optymalizacyjnych przeprowadzonych na stronie internetowej w kontekście wyszukiwarek. Jest to narzędzie analityczne i strategiczne wykorzystywane przez agencje SEO, a także właścicieli stron internetowych

Zasadniczo, raport SEO:

 • dostarcza informacji na temat aktualnego stanu strony w wynikach wyszukiwania 
 • pozwala na ocenę skuteczności strategii pozycjonowania
 • wskazuje obszary wymagające uwagi lub poprawy. 
 • umożliwia identyfikowanie trendów, monitorowanie zmian oraz planowanie dalszych działań 

Raporty te są cenne zarówno dla specjalistów SEO bezpośrednio odpowiedzialnych za te działania, jak i dla klientów czy menedżerów, którzy dzięki nim mogą śledzić postępy i zweryfikować inwestycje w działania marketingowe w internecie.

Cechy dobrego raportu SEO

Raport SEO powinien być nie tylko dokładny, ale również musi spełniać określone kryteria, które czynią go użytecznym narzędziem dla osób analizujących dane. Poniżej przedstawiamy cechy, które powinien posiadać każdy dobry raport SEO.

 1. Zrozumiały i przystępny.Dobry raport SEO powinien być zrozumiały nawet dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy w dziedzinie SEO. Powinien wyjaśniać kluczowe pojęcia i metryki, aby umożliwić klientom i menedżerom firm zrozumienie wyników bez potrzeby głębokiego wgłębiania się w techniczne szczegóły.
 2. Zawiera istotne dane. Raport musi zawierać dane istotne dla danego projektu lub kampanii SEO. Powinny się w nim znaleźć wskaźniki, metryki i informacje, które są kluczowe dla oceny skuteczności działań SEO.
 3. Szczegółowy, a jednocześnie zwięzły. Raport powinien dostarczać szczegółowych informacji, ale jednocześnie być zwięzły i skoncentrowany na najważniejszych danych. Unikanie niepotrzebnego zbędnego „szumu informacyjnego” pozwala na szybsze dostrzeganie kluczowych wniosków.
 4. Obrazowy i łatwy w interpretacji. W raporcie warto wykorzystywać grafiki, wykresy i tabele, które ułatwiają wizualizację danych. Pomaga to w szybszym zrozumieniu trendów i wzorców, które mogą być trudne do zauważenia w surowych danych.
 5. Rzetelny i zgodny z faktycznym stanem strony. Raport musi być rzetelny i odzwierciedlać rzeczywisty stan strony. Powinien opierać się na dokładnych i aktualnych danych, aby decyzje biznesowe były podejmowane na podstawie wiarygodnych informacji.
 6. Niewprowadzający klienta w błąd. Raport SEO nie powinien wprowadzać w błąd poprzez przedstawianie niepełnych lub mylących informacji. Powinien być obiektywny i transparentny w prezentacji danych, co pozwala na budowanie zaufania i wiarygodności w relacji z klientem.

Co powinien zawierać raport SEO — Elementy raportu pozycjonowania

Aby raport SEO był kompleksowy i wartościowy, powinien zawierać wiele istotnych elementów, które dostarczą pełen obraz sytuacji i pozwolą na trafne podejmowanie decyzji. Poniżej szczegółowa analiza, co powinien zawierać raport SEO.

Ogólna widoczność strony w wynikach wyszukiwania

Głównym celem pozycjonowania stron jest zapewnienie wysokiej widoczności strony w wynikach wyszukiwania internetowego. Wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania przekłada się na większą liczbę potencjalnych odwiedzających, co z kolei może prowadzić do wzrostu ruchu na stronie i zwiększenia konwersji, w tym sprzedaży. Dlatego pierwszym kluczowym elementem jest ocena widoczności strony w TOP3, TOP 10 i TOP 50 wyników wyszukiwania. 

Raport powinien prezentować aktualny ranking strony oraz zmiany w pozycjach dla wybranych fraz kluczowych. To istotne, aby zrozumieć, czy strona osiąga lepszą widoczność i pozycję w stosunku do konkurencji.

Wykres widoczności w Top3, Top 10, Top 20 i Top 50 wg Ahrefs
Wykres widoczności w Top3, Top 10, Top 20 i Top 50 wg Ahrefs
Wyniki widoczności w Top 3, Top 10 i Top 50 wg Senuto
Wyniki widoczności w Top 3, Top 10 i Top 50 wg Senuto

Sezonowość

Wszystkie branże mierzą się z tzw. sezonowością. Jedne bardziej, inne mniej odczuwają piki popularności w określonych porach roku. Dlatego dobrym zabiegiem w prezentowaniu wyników jest porównanie danych z bieżącego roku z danymi z roku poprzedniego. Porównanie tego samego okresu np. ostatniego miesiąca z roku bieżącego do tego samego miesiąca w roku poprzednim daje nam bardziej wiarygodny obraz zmian w widoczności i ruchu na stronie, niż porównanie tego samego miesiąca z miesiącem poprzedzającym. 

Ponadto uwzględnienie sezonowości w raporcie pozwala zidentyfikować wzorce i tendencje, które powtarzają się cyklicznie i lepiej zaplanować działania marketingowe. Zawarcie takiego porównania w raporcie SEO jest więc jednym z najważniejszych elementów, jakie powinny się w nim znaleźć.

Porównanie widoczności i ruchu na stronie z wyników organicznych w styczniu 2023 i w styczniu 2024 dane z Google Search Console
Porównanie widoczności i ruchu na stronie z wyników organicznych w styczniu 2023 i w styczniu 2024 dane z Google Search Console

Ruch w witrynie 

Raport SEO dostarcza informacji o ilości odwiedzających stronę internetową, którzy znaleźli ją dzięki naturalnym, niepłatnym wynikom wyszukiwania. Wzrost widoczności witryny w organicznych wynikach wyszukiwania może skutkować większą liczbą wizyt. Analizując dane z raportu SEO, można obserwować zmiany w liczbie odwiedzin w różnych przedziałach czasowych. Dodatkowo raport ten umożliwia identyfikowanie trendów oraz sezonowych wzorców w ruchu organicznym, co pozwala na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i dostosowanie strategii SEO do ich potrzeb.

Estymacja ruchu organicznego na stronie wg Ahrefs
Estymacja ruchu organicznego na stronie wg Ahrefs

Ruch na konkretnych podstronach

Analiza ruchu na poszczególnych podstronach pozwala zidentyfikować, które z nich są najbardziej popularne oraz które wymagają poprawy. Informacje te są kluczowe dla optymalizacji struktury witryny i treści.

Wyświetlenia i wejścia na stronę z ruchu organicznego dla poszczególnych podstron, dane z GSC
Wyświetlenia i wejścia na stronę z ruchu organicznego dla poszczególnych podstron, dane z GSC

Ruch z konkretnych fraz

Raport powinien również zawierać informacje na temat fraz, z których generowany jest ruch. Pozwala to zrozumieć, które słowa kluczowe są najbardziej skuteczne oraz identyfikować nowe możliwości pozycjonowania.

Wyświetlenia i wejścia na stronę z ruchu organicznego na konkretną frazę, dane z GSC
Wyświetlenia i wejścia na stronę z ruchu organicznego na konkretną frazę, dane z GSC

Statystyki wejść na stronę z różnych rodzajów urządzeń

Analiza ruchu z różnych urządzeń, takich jak komputery, smartfony i tablety, jest kluczowa dla zrozumienia preferencji użytkowników korzystających z naszej strony internetowej. Pozwala to na techniczną optymalizację witryny pod kątem różnych urządzeń, ale także na dostosowanie strategii treści marketingowych w celu poprawy doświadczeń użytkowników i zwiększenia ich zaangażowania.

Wykres obrazujący, z jakich urządzeń korzystają użytkownicy odwiedzający stronę
Wykres obrazujący, z jakich urządzeń korzystają użytkownicy odwiedzający stronę

Współczynnik konwersji

W raporcie SEO powinny znaleźć się wskaźniki konwersji, czyli stosunek liczby odwiedzających do liczby osób dokonujących określonej akcji (np. zakupu, zapisu na newsletter). Analiza konwersji pozwala na:

 • głębsze zrozumienie, które elementy strony są najbardziej skuteczne w osiąganiu celów biznesowych, 
 • które elementy wymagają poprawy, 
 • optymalizację ścieżek użytkownika,
 • poprawę ogólnej efektywności strony.

Wykonane czynności off-site

Raport SEO powinien szczegółowo dokumentować działania off-site, które są istotne dla budowania autorytetu strony i poprawy jej pozycji w wynikach wyszukiwania. W tej sekcji należy uwzględnić działania takie jak budowanie linków zwrotnych, czy promocję w mediach społecznościowych, na forach, blogach, katalogach firm itd. Raport powinien zawierać analizę jakości i ilości uzyskanych linków zwrotnych w procesie linkbuildingu, a także efektywności podjętych działań.

Wykonane czynności on-site

W raporcie SEO powinny się znaleźć szczegółowo opisane działania podjęte bezpośrednio na stronie. Należą do nich m.in.:

Co dodatkowo może się znaleźć w raporcie SEO?

W raporcie SEO, oprócz standardowych elementów, mogą zostać uwzględnione również dodatkowe, zaawansowane komponenty, które pomogą w pełniejszej analizie i optymalizacji strony. Do tych elementów należą np.:

 • analiza konkurencji,
 • pozycje najważniejszych fraz kluczowych,
 • profile backlinków,
 • średni czas użytkownika spędzony na stronie,
 • analiza ruchu na stronie z podziałem na kanały,
 • analiza stanu technicznego i wydajności strony,
 • rekomendacje i strategie dalszych działań.

Narzędzia do raportowania SEO

Narzędzia do raportowania SEO odgrywają kluczową rolę w skutecznym monitorowaniu, analizowaniu i prezentowaniu wyników działań optymalizacyjnych. Istnieje wiele narzędzi, które mogą być wykorzystane do różnych aspektów raportowania SEO, od wizualizacji danych po zarządzanie projektem. Oto niektóre z nich:

 • Looker Studio (dawniej Google Data Studio): Platforma Looker służy do analizy danych i umożliwia tworzenie interaktywnych raportów SEO. Posiada elastyczne opcje modelowania i wizualizacji danych, które można dostosować do indywidualnych wymagań organizacji, ułatwiając przeprowadzanie szczegółowych analiz i udostępnianie wyników.
 • Microsoft Power BI: To narzędzie do analizy biznesowej umożliwia przekształcenie danych SEO w interaktywne raporty i wizualizacje. Microsoft Power BI oferuje możliwości modelowania danych, analizy i współpracy, co ułatwia zespołom tworzenie i dzielenie się raportami.
 • Tableau: Platforma Tableau specjalizuje się w zaawansowanej wizualizacji danych, umożliwiając tworzenie interaktywnych raportów i paneli kontrolnych. Umożliwia integrację z różnorodnymi źródłami danych SEO i oferuje elastyczność w dostosowywaniu wizualizacji, co ułatwia zrozumienie trendów i wyników.

Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne cechy i może być wykorzystane w zależności od specyficznych potrzeb i celów raportowania SEO. Ważne jest, aby wybrać narzędzie, które najlepiej odpowiada wymaganiom danej organizacji i jej strategii SEO.

Raport z pozycjonowania strony — Jak odpowiednio przedstawić zebrane dane?

Efekty wizualne i odpowiednie formatowanie są niezbędne, aby uczynić raport z pozycjonowania strony internetowej przystępnym i zrozumiałym. Oto kilka kluczowych wskazówek dotyczących wizualizacji danych i formatowania, które ułatwią odczytanie i zrozumienie danych:

 1. Używaj różnorodnych wykresów: Zastosowanie różnych typów wykresów (np. wykresy słupkowe, liniowe, kołowe itp.) pozwala na lepsze przedstawienie różnorodnych danych. Wybierz typ wykresu, który najlepiej pasuje do prezentowanych danych. Na przykład, wykres liniowy może być użyty do pokazania trendów w czasie, a wykres kołowy do przedstawienia procentowego rozkładu różnych źródeł ruchu.
 2. Wykorzystaj kolory: Kolor jest potężnym narzędziem wizualnym, które może pomóc wyróżnić dane, podkreślić trendy lub kategorie. Używaj kontrastujących kolorów dla różnych elementów, ale staraj się zachować spójność kolorystyczną. Unikaj jednak zbyt wielu kolorów, które mogą sprawić, że raport będzie trudny do odczytania.
 3. Jasna hierarchia informacji: Wykorzystaj różne rozmiary czcionek, pogrubienie i kursywę, aby zaznaczyć ważne informacje i stworzyć jasną hierarchię wizualną. Tytuły i podtytuły powinny być łatwe do zidentyfikowania, a najważniejsze dane powinny być najbardziej widoczne.
 4. Używaj infografik: Infografiki są świetnym sposobem na przedstawienie skomplikowanych danych w przystępny sposób. Mogą one łączyć tekst, wykresy i obrazy, aby przedstawić informacje w atrakcyjnej i zrozumiałej formie.
 5. Wstaw tabelę z kluczowymi metrykami: Tabele są pomocne w przedstawieniu szczegółowych danych w uporządkowany sposób. Używaj ich do prezentacji kluczowych metryk, takich jak pozycje słów kluczowych, ruch na stronie, czy wskaźniki konwersji. Aby tabela była bardziej przystępna, możesz użyć kolorów tła lub ramki, aby wyróżnić najważniejsze wiersze lub kolumny.
 6. Dodaj opisy i adnotacje: Każdy wykres, tabela, czy infografika powinna być opatrzona krótkim opisem lub adnotacją, która wyjaśnia, co dane przedstawiają i dlaczego są ważne. To ułatwi odbiorcom zrozumienie kontekstu prezentowanych danych.
 7. Zachowaj czytelność i prostotę: Mimo wykorzystania różnych efektów wizualnych, ważne jest, aby raport pozostał czytelny i prosty. Unikaj przeciążenia stron nadmiarem informacji. Odpowiednie marginesy, odstępy między elementami i czytelna czcionka są kluczowe.

Dlaczego raportowanie działań SEO jest takie istotne?

Raportowanie działań SEO jest kluczowym aspektem skutecznej strategii marketingowej online, ponieważ umożliwia mierzenie postępów i efektywności działań, uzasadnianie inwestycji w SEO oraz szybką identyfikację obszarów wymagających optymalizacji. Dzięki analizie danych z raportów, firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania swoich odbiorców, co pozwala na bardziej celowe i skuteczne działania marketingowe. 

W skrócie, raportowanie SEO dostarcza cennych wskazówek niezbędnych do optymalizacji widoczności w wyszukiwarkach, zrozumienia odbiorców i skutecznego zarządzania strategią marketingową.

Jak często należy tworzyć raporty SEO?

Częstotliwość tworzenia raportów SEO zależy od kilku czynników, takich jak cele biznesowe, dynamika branży, oraz zakres i skala działań SEO. Ogólnie, zaleca się tworzenie raportów w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić ciągłość monitorowania i oceny efektywności strategii SEO. Mogą to być raporty miesięczne, kwartalne, roczne podsumowujące lub ad hoc, czyli w odpowiedzi na konkretne wydarzenia. 

Wybór częstotliwości raportowania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości firmy. Ważne jest, aby zapewnić równowagę między dostarczaniem aktualnych danych a unikaniem przeciążenia informacyjnego.

Raport pozycjonowania SEO jako źródło wielu informacji — podsumowanie

Raport SEO jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat efektywności działań optymalizacyjnych strony internetowej. Dostarcza on szczegółowych informacji na temat widoczności strony w wynikach wyszukiwania, efektywności słów kluczowych, ruchu na stronie oraz konwersji, co umożliwia precyzyjne dostosowanie strategii marketingowej. 

Regularne raportowanie i analiza danych jest kluczowa dla optymalizacji strategii SEO, umożliwiając firmom zrozumienie potrzeb i zachowań ich odbiorców oraz skuteczne zarządzanie działaniami marketingowymi online.