Co to jest Atrybucja konwersji?

Atrybucja konwersji to sposób na określenie, który kanał marketingowy lub jakie działanie przyczyniło się do osiągnięcia konkretnego celu, na przykład do zakupu produktu czy wypełnienia formularza na stronie internetowej. To jak zrozumienie, który element w całym procesie marketingowym „przyniósł zwycięstwo”, czyli sprawił, że klient dokonał akcji, którą firma uznaje za sukces.

Jakie mamy podstawowe modele atrybucji konwersji?

Rodzaje atrybucji konwersji różnią się w zależności od tego, jak przypisują „zasługę” różnym kanałom marketingowym w procesie konwersji. Oto kilka podstawowych modeli atrybucji:

  1. Atrybucja pierwszego kliknięcia (First-Click Attribution): W tym modelu cała „zasługa” za konwersję przypisywana jest pierwszemu kanałowi, przez który użytkownik dotarł do strony.
  2. Atrybucja ostatniego kliknięcia (Last-Click Attribution): Cała zasługa przypisywana jest ostatniemu kanałowi, który użytkownik odwiedził przed dokonaniem konwersji.
  3. Atrybucja liniowa (Linear Attribution): Zasługa jest równomiernie rozłożona między wszystkimi kanałami, które użytkownik odwiedził na drodze do konwersji.
  4. Atrybucja czasowa (Time Decay Attribution): Im bliżej konwersji, tym większa zasługa przypisywana jest danemu kanałowi. Starsze kanały otrzymują mniejszą część „ciasta”.
  5. Atrybucja pozycyjna (U-Shaped or Position-Based Attribution): W tym modelu większa zasługa przypisywana jest pierwszemu i ostatniemu kanałowi, a reszta jest równomiernie podzielona między pozostałe kanały.
  6. Atrybucja algorytmiczna (Algorithmic Attribution): Jest to najbardziej zaawansowany model, który używa różnego rodzaju danych i algorytmów, by jak najdokładniej określić wpływ różnych kanałów na konwersję.
  7. Atrybucja wielokanałowa (Multi-Touch Attribution): Jest to bardziej złożona forma, która analizuje wiele różnych kanałów i punktów styku z klientem na drodze do konwersji.

Każdy model ma swoje wady i zalety, i wybór zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj biznesu, dostępność danych czy cele marketingowe.

Dlaczego atrybucja konwersji jest ważna?

Atrybucja konwersji jest jednym z kluczowych elementów w zarządzaniu marketingiem, ponieważ pomaga zrozumieć, które działania marketingowe są najbardziej efektywne pod kątem konwersji. Dzięki niej można odpowiedzieć na pytanie, który kanał reklamowy — czy to reklama w mediach społecznościowych, e-mail marketing, reklama w Google Ads, SEO, pozycjonowanie, czy inne — najbardziej przyczynił się do osiągnięcia konkretnego celu, takiego jak zakup produktu lub zapisanie się do newslettera. To z kolei umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie budżetu marketingowego, ponieważ można zainwestować więcej w działania, które przynoszą najlepsze rezultaty.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że różne modele atrybucji mogą dostarczyć różne perspektywy na to, jak klienci wchodzą w interakcję z marką na różnych etapach lejka sprzedażowego. Na przykład, jeżeli zauważysz, że duża liczba osób kliknęła w reklamę, ale nie dokonała zakupu, może to być sygnał, że konkretny kanał jest efektywny w przyciąganiu uwagi, ale nie w konwertowaniu. Z drugiej strony, jeżeli kanał generuje dużą liczbę konwersji, ale mało kliknięć, to może to sugerować, że jest on bardzo efektywny w końcowej fazie procesu zakupowego.

Wreszcie, atrybucja konwersji jest niezbędna do pełnego zrozumienia efektywności kampanii marketingowych. Bez niej, trudno jest dokładnie ocenić, czy inwestycje w różne kanały reklamowe przynoszą oczekiwane rezultaty. Zrozumienie, które kanały i jakie działania są najbardziej efektywne, pozwala nie tylko lepiej wykorzystać dostępne zasoby, ale też skoncentrować się na kierunkach działania, które naprawdę przynoszą wartość dla firmy.

Czy ta treść była pomocna?

Staramy się tworzyć pomocne i wartościowe treści, dlatego będziemy wdzięczni za ocenę tego artykułu.
Tak
Nie
Certyfikat Google Partners
Certyfikat Google PPC
Certyfikat Google Analytics
Certyfikat Google Analytics