Czego się dowiesz z tego artykułu?

  • Co to są przekierowania?
  • Dlaczego warto korzystać z przekierowań?
  • Kiedy powinieneś korzystać z przekierowań?
  • Jakie są typy przekierowań?
Przekierowania w SEO: Kompletny poradnik 
Przekierowania w SEO: Kompletny poradnik 

Co to są przekierowania?

Przekierowania to sposób na przekierowanie użytkowników (i botów) na adres URL inny niż ten, który zażądali. Jak trafisz na pewien adres URL (podstronę), to serwer lub Twoja przeglądarka mogą Cię przekierować na inny adres, nawet zewnętrzny. Takie działanie nazywamy właśnie przekierowaniem. 

Dlaczego powinieneś korzystać z przekierowań?

Istnieją dwa powody, dla których powinieneś korzystać z przekierowań przy przenoszeniu treści:

  1. Lepsze doświadczenia użytkowników – Nie chcesz przecież, aby odwiedzający natrafiali na błąd 404 (strona nie została znaleziona) podczas próby dostępu do strony. Przekierowania rozwiązują ten problem, płynnie przesyłając odwiedzających do nowej lokalizacji treści.
  2. Pomoc wyszukiwarkom w zrozumieniu Twojej strony – Przekierowania informują wyszukiwarki, gdzie treść została przeniesiona i czy przeniesienie jest stałe czy tymczasowe. To wpływa na to, czy i jak strony pojawiają się w wynikach wyszukiwania.

Kiedy powinieneś korzystać z przekierowań?

Powinieneś korzystać z przekierowań, gdy przenosisz treści z jednego URL na inny i czasami, gdy usuwasz treści. Rzućmy szybkie spojrzenie na kilka typowych sytuacji, w których będziesz chciał z nich korzystać.

Przy przenoszeniu domen

Jeśli planujesz rebranding i przechodzisz z jednej domeny na inną, to z punktu widzenia SEO przekierowanie jest niezbędne. Musisz trwale przekierować wszystkie strony z poprzedniej domeny do ich analogicznych odpowiedników w nowej domenie. To bardzo ważne, ponieważ zarówno Google, jak i Twoi klienci muszą trafić na nową domenę. 

Pamiętaj też, że takie przekierowania powinny zostać już na zawsze. Poprzednia domena musi być cały czas opłacana. W innym przypadku ktoś może ją wykupić i przekierować na własną stronę. Stracisz wtedy wszystkie linki przychodzące oraz najprawdopodobniej dużą część ruchu.

Przy łączeniu stron internetowych

Jeśli łączysz kilka stron internetowych w jedną, takie przekierowania stałe też jest potrzebne. Niezależnie czy wybierzesz jedną z posiadanych domen, czy zupełnie nową. Wszystkie adresy, ze wszystkich domen powinny być przekierowane na docelową domenę. Analogicznie do poprzedniego punku — musisz utrzymywać wszystkie domeny. Oczywiście tylko te, które miały widoczność. 

Przy przejściu na  Certyfikat SSL (HTTPS)

Jeśli przechodzisz z HTTP na HTTPS (zdecydowanie zalecam tak zrobić), musisz trwale przekierować każdą stronę HTTP na jej odpowiednik HTTPS.

Po pierwsze, przekierowanie to pomaga w zachowaniu tzw. autorytetu domeny, czyli wartości przypisywanej stronie przez algorytmy wyszukiwarek internetowych. Kiedy strona jest przenoszona z jednego adresu URL na inny, jak ma to miejsce podczas przejścia z HTTP na HTTPS, stosowanie przekierowań 301 pomaga przenieść większość wartości ze starego URL na nowy.

Jeżeli przekierowanie nie jest prawidłowo zaimplementowane, może dojść do sytuacji, gdzie obie wersje strony – HTTP i HTTPS – są dostępne jednocześnie. To z kolei może prowadzić do problemów z tzw. duplikacją treści, co jest negatywnie oceniane przez wyszukiwarki i może wpłynąć na niższe pozycje strony w wynikach wyszukiwania.

Przekierowanie to jest też kluczowe dla doświadczeń użytkownika – bezpieczeństwo i prywatność to ważne aspekty, które mają wpływ na to, jak użytkownik postrzega stronę. Strony, które nie są zabezpieczone protokołem HTTPS, mogą być oznaczane jako niebezpieczne przez przeglądarki internetowe, co zniechęca do ich odwiedzania.

Przy reorganizacji struktury URL

Jeśli zmieniasz strukturę URL na swojej stronie, musisz trwale przekierować stare adresy URL na nowe. Przekierowania są niezwykle istotne podczas zmiany struktury URL, ponieważ pomagają utrzymać wartość SEO dla twojej strony.

Każda podstrona, która została zaindeksowana przez wyszukiwarki, zyskała pewną wartość SEO. Gdy zmieniasz strukturę URL, bez użycia przekierowań, wyszukiwarki traktują nowe URL jako zupełnie nowe strony, co oznacza, że ​​możesz stracić całą dotychczasową wartość SEO. Przekierowania pomagają przekazać tę wartość z starego URL na nowy.

Przekierowania są kluczowe dla utrzymania użyteczności dla użytkownika. Jeśli użytkownik próbuje odwiedzić stary URL, który nie został przekierowany, napotka błąd 404 (Strona nie znaleziona), co może prowadzić do frustracji i negatywnie wpływać na doświadczenia użytkownika. Przekierowania zapewniają, że użytkownicy są kierowani do odpowiednich stron, nawet jeśli struktura URL uległa zmianie.

Przekierowania pomagają też utrzymać integralność twojego linkowania wewnętrznego. Jeśli masz linki na swojej stronie, które prowadzą do starych URL, bez użycia przekierowań, te linki będą prowadzić do stron z błędem 404. Poprzez użycie przekierowań, te linki nadal będą prowadzić użytkowników do odpowiednich stron, mimo zmiany struktury URL.

Przy usuwaniu stron

Kiedy usuwasz stronę, bez odpowiedniego przekierowania, użytkownicy i wyszukiwarki, które próbują odwiedzić tę stronę, napotkają błąd 404 (Strona nie znaleziona). Taki błąd nie tylko jest frustrujący dla użytkowników, ale także może negatywnie wpłynąć na Twoje SEO.

Z punktu widzenia SEO, błędy 404 mogą mieć negatywny wpływ na ranking strony w wynikach wyszukiwania. Wyszukiwarki chcą oferować swoim użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenie, a strony z błędami 404 tego nie gwarantują. Dlatego, jeśli wyszukiwarka zauważy, że strona generuje błędy 404, może obniżyć jej pozycję w wynikach wyszukiwania.

Dodatkowo, jeżeli usuwasz stronę bez przekierowania, możesz stracić wartość SEO, którą ta strona mogła zgromadzić. Każda strona, która została zaindeksowana przez wyszukiwarki i zdobyła linki z innych stron, zyskała pewną wartość SEO. Jeśli usuniesz stronę bez przekierowania, ta wartość SEO zostanie utracona. Jednakże, jeżeli zastosujesz przekierowanie do innej, odpowiedniej strony, większość tej wartości SEO zostanie zachowana i przekazana nowej stronie.

Przy zmianie adresu URL

Zmiana adresu URL bez odpowiedniego przekierowania może mieć poważne konsekwencje dla optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek (SEO). Każdy adres URL, który zyskał wartość SEO poprzez linkowanie, tworzenie treści i innych czynników, jest niezwykle cenny. Kiedy zmieniasz adres URL bez zastosowania przekierowania, potencjalnie tracisz całą tę wartość, ponieważ wyszukiwarki będą traktować nowy URL jako zupełnie nową stronę.

Dodatkowo, zmiana URL bez przekierowania może prowadzić do „martwych” linków na Twojej stronie lub na innych stronach, które linkują do Twojej strony. Te „martwe” linki, które prowadzą do stron z błędem 404, mogą negatywnie wpływać na doświadczenie użytkowników, a co za tym idzie, na ranking Twojej strony w wynikach wyszukiwania. 

Jeżeli zmienisz adres URL bez użycia przekierowań, wszelkie linki zewnętrzne lub zakładki, które użytkownicy mogli stworzyć do Twojego starego URL, przestaną działać. To oznacza, że potencjalnie tracisz ruch na stronie od użytkowników, którzy próbowali odwiedzić Twój stary URL. Przekierowania zapewniają, że te użytkownicy nadal trafią na Twoją stronę, nawet jeśli zmienisz adres URL.

Rodzaje przekierowań

Przekierowania mogą być realizowane na dwóch podstawowych poziomach: po stronie serwera i po stronie klienta (czyli przeglądarki). Każde z nich ma swoje unikalne zastosowania i konsekwencje dla optymalizacji pod kątem SEO.

Przekierowania po stronie serwera

Te przekierowania są zazwyczaj bardziej efektywne i korzystne dla SEO. Są one obsługiwane na poziomie serwera, co oznacza, że kiedy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do określonego adresu URL, serwer bezpośrednio kieruje go do nowego miejsca. Oto lista najważniejszych rodzajów przekierowań po stronie serwera:

Przekierowanie 301

Przekierowanie 301, znane również jako „przekierowanie stałe”, jest jednym z najczęściej stosowanych rodzajów przekierowań. Jest używane, gdy strona została trwale przeniesiona na nowy adres URL. Wyszukiwarki interpretują przekierowanie 301 jako stałą zmianę adresu URL i aktualizują swoje indeksy, aby odzwierciedlić ten nowy adres. Ważną cechą przekierowania 301 jest to, że przekazuje większość wartości SEO (tzw. „link juice”) ze starego adresu URL do nowego, co pomaga w utrzymaniu pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Przekierowanie 302

Przekierowanie 302, nazywane również „przekierowaniem tymczasowym”, jest używane, gdy strona została przeniesiona na inny adres URL tylko na krótki czas. W przeciwnym razie do przekierowania 301, nie informuje wyszukiwarek, że powinny zaktualizować swoje indeksy na nowy adres URL. Z tego powodu, przekierowanie 302 zazwyczaj nie przekazuje pełnej wartości SEO do nowego adresu URL.

Przekierowanie 303

Przekierowanie 303, czyli „Zobacz inne”, jest używane, aby przekierować przeglądarkę do nowego adresu URL po zakończeniu operacji POST. To jest szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdy nie chcesz, aby użytkownik odświeżał stronę i ponownie przesyłał formularz. Przekierowanie 303 zawsze używa metody GET do nowego adresu URL, niezależnie od metody używanej do oryginalnego zapytania.

Przekierowanie 307

Przekierowanie 307 to „tymczasowe przekierowanie”, które jest podobne do 302, ale ma jedną kluczową różnicę: przekierowanie 307 gwarantuje, że metoda używana do zapytania (takie jak POST) pozostaje taka sama podczas przekierowania. Jest to różnica w stosunku do przekierowania 303, które zawsze używa metody GET.

Przekierowanie 308

Przekierowanie 308 to „przekierowanie trwałe”, które działa podobnie do przekierowania 301, ale podobnie jak przekierowanie 307, gwarantuje, że metoda zapytania pozostaje taka sama podczas przekierowania. Jest to najnowszy typ przekierowania i nie jest jeszcze powszechnie obsługiwany przez wszystkie przeglądarki.

Przekierowania po stronie klienta (przeglądarki)

Przekierowania po stronie klienta, czasami nazywane przekierowaniami JavaScript lub przekierowaniami meta refresh, są obsługiwane na poziomie przeglądarki. Oznacza to, że kiedy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do określonego adresu URL, strona jest wczytywana w przeglądarce, a następnie skrypt lub meta tag na stronie przekierowuje użytkownika do nowego miejsca. Te przekierowania mogą być nieco wolniejsze i mniej korzystne dla SEO, ponieważ wymagają wczytania strony przed przekierowaniem. Ponadto, nie zawsze są one prawidłowo interpretowane przez wyszukiwarki, co może oznaczać, że wartość linków nie jest tak efektywnie przekazywana do nowego adresu URL.

Przekierowanie za pomocą JavaScript

Przekierowanie za pomocą JavaScript polega na wykorzystaniu skryptu JavaScript, który po załadowaniu strony przez przeglądarkę, automatycznie przekierowuje użytkownika do innego adresu URL. Jest to metoda przekierowania po stronie klienta, a więc działająca na urządzeniu użytkownika. Przykładowy skrypt przekierowujący może wyglądać tak: window.location.href = "http://www.domena.pl/nowy-adres";. Przy użyciu takiego przekierowania należy jednak pamiętać, że niektórzy użytkownicy mogą mieć wyłączony JavaScript w swojej przeglądarce, co uniemożliwi działanie przekierowania. Ponadto, niektóre wyszukiwarki mogą mieć problem z prawidłowym zinterpretowaniem takiego przekierowania, co może negatywnie wpłynąć na SEO.

Przekierowanie za pomocą meta refresh

Przekierowanie za pomocą meta refresh to technika, która wykorzystuje meta tag w sekcji nagłówka strony HTML. Ten meta tag informuje przeglądarkę, że po określonym czasie strona powinna zostać automatycznie odświeżona i przekierowana na nowy adres URL. Wygląda to mniej więcej tak: <meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://www.domena.pl/nowy-adres">. W tym przypadku, „0” to czas w sekundach, po którym następuje przekierowanie. Przekierowanie za pomocą meta refresh, podobnie jak przekierowanie JavaScript, jest przekierowaniem po stronie klienta. Warto jednak zauważyć, że metoda ta jest często uważana za nieoptymalną pod kątem SEO, gdyż wyszukiwarki mogą interpretować ją jako próbę manipulacji wynikami wyszukiwania.

Podsumowanie

Przekierowania są kluczowym elementem zarządzania stroną internetową z punktu widzenia SEO, gdyż pozwalają na utrzymanie ciągłości indeksowania i przepływu wartości linków, zwanej „link juice”, nawet w sytuacji zmian na stronie. Przekierowania służą do informowania wyszukiwarek internetowych o zmianach adresów URL stron, usuwaniu stron czy zmianie struktury adresów, co umożliwia zachowanie zdobytej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Najbardziej efektywne dla SEO są przekierowania po stronie serwera, zwłaszcza przekierowanie 301, które informuje o stałej zmianie adresu strony. Jest ono prawidłowo interpretowane przez wyszukiwarki, które przenoszą „link juice” i wartość strony źródłowej do strony docelowej. Przekierowania po stronie klienta, takie jak JavaScript czy meta refresh, mogą być niezrozumiałe dla niektórych robotów wyszukiwarek, co skutkuje utratą wartości SEO. Stąd zaleca się stosowanie przekierowań po stronie serwera dla optymalizacji SEO.